Pracownicy z Ukrainy pracują więcej i ciężej niż Polacy

Pracownicy z Ukrainy

Popyt na pracowników z Ukrainy nieustanie rośnie – zatrudnia ich prawie jedna piąta polskich przedsiębiorców, a połowa jest zainteresowana ściągnięciem wschodnich pracowników. Motywem stojącym za taką postawą jest nie tylko prozaiczny brak siły roboczej, ale także solidność Ukraińców. Uważa ich się za pracowników sumiennych, niebojących się ciężkiej pracy i wyjątkowo wydajnych. Z ostatnich badań Grupy Progres wynika, że wypracowują oni znacznie więcej roboczogodzin niż Polacy.

Ukraińcy pracują na dwa etaty

Analiza aktywności zawodowej na polskim rynku pracy Grupy Progres wykazała, że przeciętny Ukrainiec zatrudniony w Polsce jako pracownik tymczasowy w ciągu swojego 3-4 miesięcznego pobytu w naszym kraju wypracowuje aż 533 godziny robocze. Liczba ta prezentuje się imponująco na tle wyników pracowników polskich. Ci pracują średnia o 177 godzin mniej – to więcej niż jeden miesięczny etat!

Największą pracowitością wykazują się Ukraińcy pomiędzy 31. a 40. rokiem życia, którzy średnio przepracowują przeciętnie 571 roboczogodzin (średnio półtora etatu miesięcznie), podczas gdy Polacy znajdujący się w tej grupie wiekowej osiągnęli średni wynik 418 godzin. W przypadku wyższych grup wiekowych sytuacja odwraca się na naszą korzyść – polscy pracownicy powyżej 40 roku życia wypracowują ponad 500 godzin roboczych; o kilkadziesiąt więcej niż pracownicy z Ukrainy.

Ukraińscy mężczyźni są też bardziej produktywni niż kobiety i średnio pracują o 9 godzin roboczych dłużej. Wynika to nie tylko z większej wytrzymałości fizycznej mężczyzn, ale także z charakteru ich zatrudnienia. Kobiety zwykle zatrudnione są w handlu, usługach, produkcji żywności i włókiennictwie, domeną mężczyzn jest zaś przemysł, budownictwo i transport. Zważywszy na to, że są to branże czasochłonne i lepiej opłacane (a więc stanowią zachętę do nadgodzin i jeszcze wyższego wynagrodzenia), może dziwić fakt, że różnica pomiędzy ukraińskimi kobietami a mężczyznami wynosi tylko kilka godzin – jak podają eksperci z agencji WorkBalance.

Ukraińscy pracownicy tymczasowi najczęściej w Polsce zatrudniani są na postawie umowy zlecenia. Taką formę przyjmuje się w stosunku do 70% obecnych tutaj Ukraińców. Okazuje się jednak, że nie jest to wielka przeszkoda. Pracownicy z Ukrainy bardziej cenią sobie dużą liczbę ofert pracy, pewność przyjęcia i ułatwienia związane z bliskością kulturalną i językową. Ponad dwie trzecie z nich najbardziej zadowolona jest z tego, że sprawy związane z pracą może załatwiać w swoim ojczystym języku.

Pracowników z Ukrainy przyciągają wyższe wynagrodzenia

Według wyliczeń Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, za taki sam wymiar godzinowy pracownicy z Ukrainy otrzymują w Polsce co najmniej trzykrotnie wyższe wynagrodzenie niż w swoim kraju. Średnie wynagrodzenie na Ukrainie wynosi obecnie około 3700 hrywien, co przekłada się na 500 złotych. Polskie minimalne wynagrodzenie da więc pracownikowi z Ukrainy prawie 12 tysięcy hrywien, a warto zauważyć, że tylko 0,5% Ukraińców pracuje u nas za taką stawkę.

Trzeba też zważyć na to, że pojedynczy pracownik z Ukrainy nie musi dużo wydawać w Polsce i większość wypłaty wywozi do swojego kraju. Pracodawcy często zapewniają pracownikom tymczasowym zakwaterowanie, dojazdy do pracy, a często także podstawowe wyżywienie. Opłacalne dla pracowników z Ukrainy są także zakupy w Polsce. Mogą tutaj nabyć wiele produktów  – ubrań, elektroniki, a nawet żywności – po cenach dużo niższych niż w swoim kraju. Nie dziwi więc chęć jak największego zarobku, nawet za cenę ciężkiej pracy.